Deel dit artikel:

Wind uit de (surf-)zeilen!?

Brouwerseiland, een nieuw resort gelegen aan de Brouwersdam, wordt binnenkort aangelegd binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Tenminste als het aan B&W van deze gemeente ligt en aan een lokale projectontwikkelaar, Brouwerseiland BV geheten, die het project moet gaan uitvoeren. Maar de windsurfers zijn faliekant tegen. Zij zijn van mening dat zij na realisatie van het plan hun geliefde surfspot kwijt zijn, immers de windturbulentie gaat in hun ogen fors toenemen en dit is ongewenst voor hun sport. Tijdens een raadsvergadering, voorzien in de maand november van dit jaar, wordt het definitieve oordeel geveld.

Brouwerseiland, nieuw resort bij Brouwersdam
Eind 2016 ligt er een besluit voor in de gemeenteraad van Schouwen Duiveland om het bestaande bestemmingsplan rondom de Brouwersdam te wijzigen. Op deze plek wil B&W van de genoemde gemeente toestemming geven een archipel aan te leggen met 13 eilanden, waarop een soort resort gebouwd wordt met circa 325 recreatiewoningen en hotelvilla’s. Alle vrijwel direct aan het water gelegen, verscholen achter kunstmatige duinen. En er is ook nog een jachthaven gepland. Kortom, op papier een mooi plan, voor alle (water-) toeristen die er prettig en luxueus kunnen vertoeven op land en op het water. En dus is er alle haast bij realisatie van dit plan, zowel bij de gemeente als bij de projectontwikkelaar.

Maar minder gunstig voor de surfers, niet alleen zij die een plankje hebben liggen in Scharendijke, het meest nabijgelegen dorpje, maar ook voor die surfers die uit Nederland, België en Duitsland komen. Want wat is het geval, Brouwersdam is ‘the spot to be’ voor alle windsurfers uit ons eigen land en de naburige EU-landen. Zowel voor recreatieve vaarders als topsporters. Je leert er veilig windsurfen, je techniek verbeteren en (voor freeriders, slalommers en freestylers) nieuwe moves aanleren. Maar er worden ook topwedstrijden gehouden, waaraan topsurfers uit binnen- en buitenland deelnemen. Zij allen, georganiseerd in verenigingen en scholen of niet georganiseerd, zijn tegen het plan. Ze vinden dat de nieuwbouw hen letterlijk de wind uit de zeilen neemt.

Windonderzoek
Om nu uit een patstelling te komen omtrent wel of niet minder gunstige windomstandigheden voor surfers na realisatie van het Brouwerseiland, is er een onafhankelijk windonderzoek verricht. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat het windklimaat door de komst van Brouwerseiland nauwelijks zal veranderen. Als er al een verandering plaatsvindt zal deze onder de vijf procent liggen, acceptabel voor de windsurfers. In het onderzoek is ook gekeken naar de populariteit van de desbetreffende locatie. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er op deze locatie niet of nauwelijks gesurft of opgestapt wordt. Dit heeft te maken met het ondiepe water. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de omstandigheden om op te stappen ongunstig zouden zijn, en als laatste ondervindt deze plek hinder van turbulentie en snelheidsvermindering vanwege de bestaande werkhaven. Als we kijken naar de relatieve toename van windsnelheid en turbulentie, lijken de gevolgen echter een stuk groter. In het gehele onderzoeksgebied zal de turbulentie toenemen met zes tot twaalf procent. Op een punt waar de surfers het meest last hebben van Brouwerseiland kan dit percentage zelfs oplopen van tien tot 35 procent. Deze percentages vallen fors hoger uit dan de goed bevonden vijf procent.

Verschil in inzicht
Een objectief onderzoek zal wel zijn weg vinden in dit conflict en leiden tot beslissingen, zou je denken. Maar wat blijkt? De betrokken partijen verbinden ieder hun eigen conclusies aan deze uitkomsten. Dit maakt het voor de gemeentelijke werkgroep, die tot opdracht had om beide partijen tot elkaar te brengen, moeilijker om tot een eenduidig en finaal oordeel te komen. De conclusie die Brouwerseiland B.V. trekt luidt als volgt "Met de komst van Brouwerseiland zullen er marginale veranderingen op het windklimaat optreden, in een relatief klein gebied. Deze veranderingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de surfspot en al zeker niet leiden tot de ‘ondergang’ hiervan". De BV berust zich met deze conclusie met name op de absolute cijfers, die een nihil verschil aangeven. Deze conclusie staat haaks op die van de surfers. Zij vinden namelijk dat de komst van Brouwerseiland wel degelijk gevolgen zal hebben voor de surfplek. Zij zijn dan ook van oordeel dat "Er gekeken moet worden naar de relatieve toenames en die laten zien dat de gevolgen een stuk groter zullen zijn dan vijf procent, de gevolgen zullen dus wel degelijk voelbaar zijn".

Rol Watersportverbond
In het voorjaar van 2016 heeft het Watersportverbond in deze kwestie een zienswijze ingediend. Zij is van oordeel dat watersporters in dit nieuwe watersportgebied moeten kunnen komen en verblijven. En in de plannen die op dat moment ter inzage lagen was nog steeds niet aangegeven welke gebieden wel, en welke niet openbaar toegankelijk zouden worden. Daarnaast maakt het Watersportverbond zich zorgen over of de huidige 50 openbare aanlegplaatsen in de Middelplaathaven wel terugkomen. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt vermeld dat op Brouwerseiland 50 passantenplaatsen zullen komen. Het Watersportverbond vraagt in haar zienswijze of deze 50 passantenplaatsen naast de 50 openbare aanlegplaatsen komen, of dat er is sprake van het volledig verdwijnen van deze in haar ogen noodzakelijke openbare plaatsen?

Daarnaast heeft het Watersportverbond onlangs een gesprek gevoerd met de windsurfers. Hun belang is immers ook het belang van het Watersportverbond. Tijdens dit gesprek is gekeken hoe de komende weken in gezamenlijkheid kan worden geopereerd richting gemeenteraad en publieke opinie. Immers de huidige surfspot is, zoals gezegd, een zeer geliefde plek voor surfers uit binnen- en buitenland, die niet zonder slag of stoot verloren mag gaan.

Vervolg
De raad moet nu de wijziging van het bestemmingsplan bespreken en tot een finaal oordeel komen. Zij moet daarbij beoordelen of er voldoende compensatie is voor de surfers, zodat het plan Brouwerseiland in het vierde kwartaal van 2016 ter inzage gelegd kan worden. Immers, de raad heeft in 2015 via een amendement uitgesproken dat indien de surfers nadeel zouden ondervinden van de realisatie van het Brouwerseiland, gecompenseerd zouden moeten worden.

Teken de petitie
De surfers zijn een petitie gestart om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Het Watersportverbond steunt de petitie en roept zoveel mogelijk watersporters op om deze te tekenen. De petitie is te vinden door te klikken op deze link.

naar boven