Belangenbehartiging

Wij vinden een schone, toegankelijke, veilige en betaalbare watersport belangrijk. Daarom staan wij als belangenbehartiger achter de supper. Dit is op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Activiteiten die wij als belangenbehartiger uitvoeren zijn bijvoorbeeld het openhouden van het water. In samenwerking met natuurorganisaties en andere betrokkenen hebben wij regelmatig overleg over mogelijke afsluiting van vaarwater. Ons streven is water zoveel mogelijk open te houden voor alle watersporters. Ook is het schoon en natuurlijk houden van water een belangrijke pijler. Tenslotte zijn wij continu op zoek naar nieuwe sup spots om zo het supgebied nog verder uit te breiden. Zo willen we alle suppers in Nederland graag tevreden houden en in hun wensen voorzien.

naar boven